GDPR - ochrana osobních údajů

Evidujeme pouze Vaše osobní data, která jsou nutná k řádnému splnění Vaší objednávky a  včasnému dodání dopravcem.

Osobní údaje předané dopravci jsou pro poskytnutí dané služby nezbytné a jsou v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa,  e-mail a telefon.

Odesláním a uhrazením objednávky souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů

 

 

Ochrana osobních údajů e-shopu:
 1. Společnost Ing. Bc. Iva Šmídová, Ph.D. "haworthia.eu"

  sídlo: Řipská 702/28, Praha 3 - Vinohrady, 130 00

  IČO : 71621032 - Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku

  (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo žádné novinky ani jiná obchodní sdělení nezasíláme. Toto je možné pouze na Vaši osobní žádost - potvrzenou e-mailem.

 4. Zpracování osobních údajů provádí osobně Iva Šmídová, tedy správce osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby je Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko
  • Dopravcem Česká pošta,s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1
  • Dopravcem IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, PSČ: 18600

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese

  smidova.i@volny.cz

   

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky"haworthia.eu"

  nepoužívá na této webové stránce soubory cookies.

   

  •  
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Kontakt

haworthia.eu

smidova.i@volny.cz

Správce webu: Daniel Šmíd

Řipská 28
Praha 3 - Vinohrady
130 00
CZECH REPUBLIC

+420 606837375

ROSTLINY NEJSOU UVÁDĚNY DO OBĚHU - JEDNÁ SE POUZE O PŘÍMÝ A VÝHRADNÍ PRODEJ PŘEBYTKŮ ROSTLIN KONEČNÝM UŽIVATELŮM.

Vyhledávání

© PhDr., Ing., Mgr. Iva Šmídová, Ph.D. 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop